Giám đốc nhân sự (CHRO) là gì?

Giám đốc nhân sự (CHRO) là người phụ trách lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các chức năng quản trị nguồn nhân lực của tổ chức. Họ giám sát việc tuyển dụng, phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên mới, tham khảo ý kiến của các nhà điều hành hàng đầu về hoạch định chiến lược và đóng vai trò là liên kết giữa ban giám đốc của tổ chức và nhân viên của tổ chức đó.

Nhiệm vụ của Giám đốc nhân sự

Các giám đốc nhân sự thường làm những việc sau:

  • Lập kế hoạch và điều phối lực lượng lao động của tổ chức để sử dụng tốt nhất tài năng của nhân viên
  • Liên kết quản lý của tổ chức với nhân viên của tổ chức đó
  • Lập kế hoạch và giám sát các chương trình phúc lợi của nhân viên
  • Làm nhà tư vấn với các nhà quản lý khác tư vấn cho họ về các vấn đề nhân sự, chẳng hạn như cơ hội việc làm bình đẳng và quấy rối tình dục
  • Phối hợp và giám sát công việc của các chuyên gia và nhân viên hỗ trợ
  • Giám sát các quy trình tuyển dụng, phỏng vấn, lựa chọn và tuyển dụng của một tổ chức
  • Xử lý các vấn đề về nhân sự, chẳng hạn như hòa giải các tranh chấp và chỉ đạo các thủ tục kỷ luật

Mọi tổ chức đều muốn thu hút, động viên và giữ nhân viên có năng lực và phù hợp với công việc. Các giám đốc nhân sự thực hiện mục tiêu này bằng cách chỉ đạo các chức năng quản trị của các bộ phận nhân sự. Công việc của họ liên quan đến việc giám sát các mối quan hệ của nhân viên, đảm bảo tuân thủ quy định và quản lý các dịch vụ liên quan đến nhân viên như trả lương, đào tạo và phúc lợi. Họ giám sát các chuyên gia và nhân viên hỗ trợ của bộ phận và đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành chính xác và đúng hạn.

Các giám đốc nhân sự cũng tham khảo ý kiến của giám đốc điều hành về các vấn đề hoạch định chiến lược và quản lý nhân tài của tổ chức. Họ xác định các cách để tối đa hóa giá trị của nhân viên trong tổ chức và đảm bảo rằng họ được sử dụng hiệu quả nhất có thể. Ví dụ: họ có thể đánh giá năng suất của công nhân và đề xuất các thay đổi đối với cơ cấu của tổ chức để giúp tổ chức đạt được các mục tiêu ngân sách.

Một số giám đốc nhân sự giám sát tất cả các khía cạnh của bộ phận nhân sự của tổ chức, bao gồm chương trình lương thưởng và phúc lợi cũng như chương trình đào tạo và phát triển. Trong nhiều tổ chức lớn hơn, các chương trình này được chỉ đạo bởi các nhà quản lý chuyên môn, chẳng hạn như các nhà quản lý bồi thường và phúc lợi và các nhà quản lý đào tạo và phát triển.

Sau đây là các ví dụ về các kiểu giám đốc nhân sự:

Giám đốc quan hệ lao động (Labor relations directors), còn được gọi là giám đốc quan hệ nhân viên, giám sát các chính sách việc làm trong các cơ sở công đoàn và phi hiệp hội. Họ soạn thảo, thương lượng và quản lý các hợp đồng lao động bao gồm các vấn đề như khiếu nại, tiền lương, phúc lợi, công đoàn và thực tiễn quản lý. Họ cũng xử lý các khiếu nại lao động giữa nhân viên và quản lý, và họ phối hợp các thủ tục khiếu nại.

Người quản lý biên chế (Payroll managers) giám sát hoạt động của bộ phận tính lương của tổ chức. Họ đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của bảng lương được xử lý một cách chính xác và đúng hạn. Họ quản lý các thủ tục tính lương, chuẩn bị các báo cáo cho bộ phận kế toán và giải quyết mọi vấn đề về lương bổng hoặc chênh lệch.

Các nhà quản lý tuyển dụng (Recruiting managers), đôi khi được gọi là giám đốc nhân sự, giám sát trách nhiệm tuyển dụng và tuyển dụng của bộ phận nhân sự. Họ thường giám sát một nhóm tuyển dụng, và một số đảm nhận nhiệm vụ tuyển dụng khi họ cố gắng lấp đầy các vị trí cấp cao. Họ phải phát triển một chiến lược tuyển dụng giúp họ đáp ứng nhu cầu nhân sự của tổ chức và cạnh tranh hiệu quả để giành được những nhân viên tốt nhất.

Môi trường làm việc

Giám đốc nhân sự làm việc tại các văn phòng. Một số nhà quản lý, đặc biệt là những người làm việc cho các tổ chức có văn phòng trên toàn quốc, phải đi thăm các chi nhánh khác cũng như tham dự các cuộc họp chuyên môn hoặc tuyển dụng nhân viên.

Lịch làm việc

Hầu hết các nhà quản lý nguồn nhân lực làm việc toàn thời gian trong giờ làm việc thông thường. Một số nhà quản lý nguồn nhân lực làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần.

Giáo dục và đào tạo

Ứng viên cần kết hợp trình độ học vấn và một vài năm kinh nghiệm làm việc liên quan để trở thành nhà quản lý nhân sự. Mặc dù bằng cử nhân là đủ cho hầu hết các vị trí, nhưng một số công việc yêu cầu bằng thạc sĩ.

Giáo dục

Các nhà quản lý nhân sự thường cần bằng cử nhân. Ứng viên có thể lấy bằng cử nhân về nguồn nhân lực hoặc trong một lĩnh vực khác, chẳng hạn như tài chính, quản lý kinh doanh, giáo dục hoặc công nghệ thông tin. Các khóa học về các chủ đề như quản lý xung đột hoặc tâm lý học công nghiệp có thể hữu ích.

Một số công việc cấp cao hơn yêu cầu bằng thạc sĩ về nguồn nhân lực, quan hệ lao động hoặc quản trị kinh doanh (MBA).

Kinh nghiệm làm việc trong một nghề nghiệp liên quan

Để thể hiện khả năng tổ chức, chỉ đạo và lãnh đạo người khác, người quản lý nguồn nhân lực phải có kinh nghiệm làm việc liên quan. Một số nhà quản lý khởi đầu là chuyên gia nhân sự hoặc chuyên gia quan hệ lao động.

Các vị trí quản lý thường yêu cầu sự hiểu biết về các chương trình nguồn nhân lực, chẳng hạn như kế hoạch bồi thường và phúc lợi; phần mềm nhân sự; và luật việc làm của liên bang, tiểu bang và địa phương.

 

Leave a Reply