Quản trị nhân sự là gì? 4 vai trò của quản trị nhân sự?

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự hay Quản lý nguồn nhân lực là công tác quan trọng không thể thiếu trong bất cứ công ty hay doanh nghiệp nào. Các giám đốc, người quản lý muốn vận hành công ty hiệu quả đều cần phải rèn luyện cho mình khả năng quản trị nhân sự hoặc ít nhất là phải thành lập được một quy trình quản trị nhân sự cụ thểchặt chẽ cho công ty của mình.

Quản trị nhân sự là một trong những công dụng cơ bản của quá trình quản trị, bởi con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn, sắp xếp con người có trình độ, phẩm chất phù hợp với các vị trí trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản trị.

Theo các định nghĩa chuyên môn, quản trị nhân sự bao gồm nhiều hoạt động và tác vụ không giống nhau nhằm mục đích mang lại những lạnh lẽo trị tốt nhất cho doanh nghiệp. Một số đầu việc chính trong hoạt động quản trị nhân sự có thể kể đến là:

  1. Phân tích các công việc
  2. Tuyển dụng nhân viên mới, củng cố đội ngũ nhân viên cũ
  3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
  4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Vai trò của quản trị nhân sự là gì?

Như chúng tôi đã đề cập, quản trị nhân sự có những ảnh hưởng không bé dại đến mức độ hoạt động và phát triển của một doanh nghiệp. Vậy, những vai trò đúng mực của công việc này và những việc làm chi tiết của một người chuyên về nhân sự bao gồm những gì?

Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là gì?

Có thể nói, vai trò và công dụng quản trị nguồn nhân sự liên quan đến các công việc hoạch định nhân sự, tuyển mộ, chọn lựa, chỉ đạo, đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp của nhân viên.

Quản lý chế độ và đề ra chế độ liên quan đến tài nguyên nhân sự

Bộ phận quản trị nhân sự nhập vai trò chủ chốt trong việc quản lý chế độ, nhằm đảm bảo rằng chế độ do Nhà n­ước nguyên tắc được thực hiện đúng và toàn vẹn trong doanh nghiệp.

Không chỉ vậy, những người làm quản trị nhân sự còn có bổn phận phải đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Tư­ vấn cho các bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề nhân viên bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ nhân viên vắng ngắt mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc bận rộn về cách thức phụ cấp… Trong tất cả các vấn đề trên, người phục trách về nhân sự sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận việc giải quyết các vấn đề này

cung cấp các dịch vụ nội bộ cho công ty

Một trong các vai trò quan trọng của quản trị nhân sự nữa đó là cung cấp các dịch vụ tuyển dụng, đào tạo và phúc lợi cho các bộ phận khác của công ty.

Quản trị nhân sự bao gồm nhiều hoạt động đa dạng tạo nên lạnh lẽo trị của công ty

Quản trị nhân sự bao gồm nhiều hoạt động đa dạng tạo nên lạnh lẽo trị của công ty

Bộ phận quản trị nhân sự cũng quản lý các chư­ơng trình l­ương, l­ương bổng, an ninh công trạng. L­ưu trữ và bảo quản các hồ sơ nhân viên có hiệu quả, giúp cho các bộ phận khác bình chọn đúng mực việc hoàn thành công việc của nhân viên.

Kiểm tra nhân viên

Bộ phận quản trị nhân sự đảm nhận công dụng kiểm tra cần thiết bằng cách giám sát, các bộ phận khác đảm bảo việc thực hiện các chính sách, các ch­ương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không; kiểm tra các thủ tục, kiểm tra các bộ phận khác đánh giá chiến thắng nhân viên có đúng không, hay có bỏ sót một phần thành tựu nào đó hay không.

những người làm quản trị nhân sự còn có trách nhiệm phải đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

những người làm quản trị nhân sự còn có trách nhiệm phải đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Bộ phận này cũng làm nhiệm vụ kiểm tra thông qua việc đo l­ường, bình chọn, phân tích các đơn kiện, các tai họa công tích, các kỳ hạn kết thúc hợp đồng, lý do vắng tanh mặt của nhân viên, các biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị khoáng sản nhân sự có hiệu quả hơn.

Các cuộc kiểm tra các bộ phận quản trị nhân sự phải được thực hiện bằng văn phiên bản báo cáo cho các bộ phận được kiểm tra biết và lên tiếng lên nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp.

Leave a Reply