Sự trải nghiệm của nhân viên (Employee Experience) là gì?

Employee Experience là gì? Hãy bắt đầu với một định nghĩa đơn giản.

Employee Experience có nghĩa là “sự trải nghiệm của nhân viên”, nó là chất lượng của kết nối cảm xúc mà một nhân viên có với công ty. Nó được hình thành bởi sự tương tác của họ với con người, chính sách, quy trình và công nghệ trong những thời điểm quan trọng trong quá trình làm việc của họ với công ty của bạn.

Bây giờ chúng ta đã ở trên cùng một trang về ý nghĩa của thuật ngữ này, chúng ta sẽ sử dụng phần còn lại của hướng dẫn này để khám phá các vấn đề về sự trải nghiệm của nhân viên :

  • So sánh sự trải nghiệm của nhân viên với sự gắn kết nhất viên
  • Tại sao trải nghiệm của nhân viên lại quan trọng
  • Bốn yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự trải nghiệm của nhân viên

Trải nghiệm của nhân viên so với sự gắn kết của nhân viên: Đâu khác biệt?

Employee Engagement (sự gắn kết nhân viên), hiểu đơn giản là mức độ nhiệt tình cống hiến của nhân viên với công việc. Khi mà các mục tiêu và lợi ích cá nhân phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh của công ty. Họ luôn muốn nỗ lực nhiều hơn để tạo ra kết quả tốt nhất.

Sự gắn kết của các nhân viên biểu thị cho các giá trị về mặt tinh thần. Cho đến nay vẫn chưa định nghĩa hoàn chỉnh về nó. Nhưng bạn có thể hiểu thông qua các khía cạnh như cam kết gắn bó, thái độ, hành vi làm việc hiệu quả cao, cởi mở với mọi người xung quanh,…

Tại sao trải nghiệm của nhân viên lại quan trọng

Bằng cách xem xét toàn bộ vòng đời của nhân viên, bạn có một cách tiếp cận toàn diện đối với cuộc sống tại công ty của mình – từ trên xuống dưới, tiếp cận với người bình thường, người làm công nghệ.

Và khi tất cả những thứ đó hoạt động song song, toàn bộ công ty của bạn sẽ từ đơn giản tồn tại đến phát triển tích cực.

Các công ty muốn nhân sự phù hợp và gắn bó. Người lao động muốn được nuôi dưỡng và truyền cảm hứng. Vậy, mẹo để đạt được sự cân bằng này là tạo ra trải nghiệm phù hợp, đầy cảm hứng?

Sự trải nghiệm của nhân viên có 04 yếu tố chính – và chúng có thể không giống như những gì bạn mong đợi.

Bốn yếu tố tác động đến sự trải nghiệm của nhân viên

Khoa học hành vi cho thấy rằng nhân viên hoạt động tốt nhất khi họ có động lực tích cực bên trong hoặc bên trong. Khi nhân viên có được niềm vui từ việc làm của họ, thì việc làm đó là một phần thưởng. Nói cách khác, nhân viên làm tốt nhất khi họ thích công việc của họ.

Sau đây là các thành phần tác động đến sự trải nghiệm của nhân viên :

🧩 Kết nối: Mối quan hệ gắn bó giữa nhân viên với người quản lý, đồng nghiệp của họ cũng như sứ mệnh và giá trị của công ty bạn.

🎯 Tác động có ý nghĩa: Cảm giác của nhân viên rằng công việc của họ quan trọng – đối với công ty của bạn, đối với bản thân họ và với thế giới nói chung.

👍 Đánh giá cao: Biết công việc của bạn có giá trị và được công nhận và khen thưởng cho những đóng góp của bạn.

🌱 Cơ hội phát triển: Cơ hội học hỏi, phản hồi liên tục và hỗ trợ liên tục để phát triển nghề nghiệp.

Giống như chúng ta nghĩ về trải nghiệm của khách hàng, chúng ta cũng nên nghĩ về trải nghiệm của nhân viên: như một thứ ăn sâu vào cảm xúc và tâm lý của con người. Bởi vì ngay cả trong thời đại ngày nay được định hướng dữ liệu, nhân sự của bạn vẫn là con người và sự trải nghiệm của họ cũng phải được coi trọng.

Leave a Reply